có 4 vôn kế có GHĐ lần lượt là:600mV;350V;500V;15V. Hãy cho bik vôn kế nào trong các vôn kế trên là phù hợp nhất khi dùng để đo các dụng cụ điện trong

Question

có 4 vôn kế có GHĐ lần lượt là:600mV;350V;500V;15V. Hãy cho bik vôn kế nào trong các vôn kế trên là phù hợp nhất khi dùng để đo các dụng cụ điện trong gia đình? Giải thích?

in progress 0
Camila 1 năm 2021-07-17T16:38:28+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:40:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  → Do các dụng cụ điện trong gia đình đa số đều có hiệu điện thế `U=220V` nên chỉ có 2 vôn có kế có giới hạn đo `350V` và `500V` là phù hợp nhất.

  0
  2021-07-17T16:40:06+00:00

  Đáp án:

   Cần sử dụng vôn kế có GHĐ 350V

  Giải thích các bước giải:

   Dụng cụ điện trong gia đình thường có hiệu điện thế định mức là 220V

  Để đo đo hiệu điện thế các dụng cụ điện trong gia đình cần sử dụng các dụng cụ đo có GHĐ lớn hơn 220V và gần với 220V nhất nên sử dụng vôn kế có GHĐ 350V

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )