Có ba bóng đèn, trên mỗi bóng đèn có ghi 3V, được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 3V. Nêu cách mắc để ba bóng đèn sáng bình thường. A. Hai bóng đèn

Question

Có ba bóng đèn, trên mỗi bóng đèn có ghi 3V, được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 3V. Nêu cách mắc để ba bóng đèn sáng bình thường.
A.
Hai bóng đèn mắc song song rồi mắc nối tiếp với một bóng đèn.
B.
Hai bóng đèn mắc nối tiếp rồi mắc song song với một bóng đèn.
C.
Ba bóng đèn mắc song song.
D.
Ba bóng đèn mắc nối tiếp.
Thiết bị nào nên dùng công tắc điện?

A.
Quạt điện.
B.
Bất kì hiết bị nào cũng đều nên dùng công tắc điện.
C.
Bếp điện
D.
Bóng đèn.
Có ba bóng đèn, trên mỗi bóng đèn có ghi 6V, được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 18V. Nêu cách mắc để ba bóng đèn sáng bình thường.
A.
Ba bóng đèn mắc nối tiếp.
B.
Hai bóng đèn mắc song song rồi mắc nối tiếp với một bóng đèn.
C.
Ba bóng đèn mắc song song.
D.
Hai bóng đèn mắc nối tiếp rồi mắc song song với một bóng đèn.

in progress 0
Rose 2 tuần 2021-07-11T00:46:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:47:43+00:00

  cho mk xin ctlhn cho nhóm ạ ( 2 nic cùng là 1 người nha )

  Có ba bóng đèn, trên mỗi bóng đèn có ghi 3V, được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 3V. Nêu cách mắc để ba bóng đèn sáng bình thường.
  A.Hai bóng đèn mắc song song rồi mắc nối tiếp với một bóng đèn.
  B.Hai bóng đèn mắc nối tiếp rồi mắc song song với một bóng đèn.
  C.Ba bóng đèn mắc song song.
  D.Ba bóng đèn mắc nối tiếp.

  Thiết bị nào nên dùng công tắc điện?
   A.Quạt điện.         
  B.Bất kì hiết bị nào cũng đều nên dùng công tắc điện. 
  C.Bếp điện           
  D.Bóng đèn.    

  Có ba bóng đèn, trên mỗi bóng đèn có ghi 6V, được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 18V. Nêu cách mắc để ba bóng đèn sáng bình thường.
  A.Ba bóng đèn mắc nối tiếp.
  B.Hai bóng đèn mắc song song rồi mắc nối tiếp với một bóng đèn.
  C.Ba bóng đèn mắc song song.
  D.Hai bóng đèn mắc nối tiếp rồi mắc song song với một bóng đèn.

  0
  2021-07-11T00:48:14+00:00

  Có ba bóng đèn, trên mỗi bóng đèn có ghi 3V, được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 3V. Nêu cách mắc để ba bóng đèn sáng bình thường.
  A.Hai bóng đèn mắc song song rồi mắc nối tiếp với một bóng đèn.
  B.Hai bóng đèn mắc nối tiếp rồi mắc song song với một bóng đèn.
  C.Ba bóng đèn mắc song song.
  D.Ba bóng đèn mắc nối tiếp.

  Thiết bị nào nên dùng công tắc điện?
   A.Quạt điện.         
  B.Bất kì hiết bị nào cũng đều nên dùng công tắc điện. 
  C.Bếp điện           
  D.Bóng đèn.    

  Có ba bóng đèn, trên mỗi bóng đèn có ghi 6V, được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 18V. Nêu cách mắc để ba bóng đèn sáng bình thường.
  A.Ba bóng đèn mắc nối tiếp.
  B.Hai bóng đèn mắc song song rồi mắc nối tiếp với một bóng đèn.
  C.Ba bóng đèn mắc song song.
  D.Hai bóng đèn mắc nối tiếp rồi mắc song song với một bóng đèn.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )