Có mấy loại gió chính trên trái đất? Là những loại gió nào?

Question

Có mấy loại gió chính trên trái đất?
Là những loại gió nào?

in progress 0
Genesis 4 tháng 2021-08-25T07:50:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:51:39+00:00

  có 3 loại gió chính :

  -gió Đông Cực 

  -gió Tín Phong 

  -gió Tây Ôn Đới

  0
  2021-08-25T07:51:43+00:00

  Có 3 loại gió :

  – Gió Đông Cực

  – Gió Tín Phóng

  – Gió Tây Ôn Đới

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )