Có quan điểm cho rằng: Chỉ những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư Em có đồng tình với quan điểm trên không? Vì sao ?

Question

Có quan điểm cho rằng: Chỉ những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư
Em có đồng tình với quan điểm trên không? Vì sao ?

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-14T18:28:31+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T18:29:56+00:00

  Em không đồng tình với quan điểm đó. Vì chí công vô tư là phẩm chất đạo đức đẹp và cần thiết đối với mọi người chứ không phải chỉ với người có chức, có quyền. Mọi người đều chí công vô tư thì đất nước sẽ giàu mạnh, xã hội tốt đẹp, công bằng. Ví dụ: nếu một học sinh trong lớp vì tình cảm cá nhân với một bạn nào đó mà bao che khuyết điểm cho bạn thì sẽ dẫn đến những hệ quả to lớn,vậy nên những người không có chức quyền cũng cần phải chí công vô tư.Mọi người đều phải chí công vô tư, đặt lợi ích xã hội, tập thể lên hàng đầu vì 1 cuộc sống xã hội ấm no, hạnh phúc.

  0
  2021-09-14T18:30:09+00:00

  ko tán thành: 

  Vì chí công vô tư là phẩm chất đạo đức đẹp và cần thiết đối với tất cả mọi người chứ không phải chỉ với người có chức, có quyền.

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )