Cơ quan nào sau đây có quyền sửa đổi Hiến pháp? A: Bộ Tư pháp. B: Chính phủ. C: Viện kiểm sát. D: Quốc hội.

Question

Cơ quan nào sau đây có quyền sửa đổi Hiến pháp? A: Bộ Tư pháp. B: Chính phủ. C: Viện kiểm sát. D: Quốc hội.

in progress 0
Ruby 4 tháng 2021-09-02T23:34:46+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:35:46+00:00

  Đáp án:B. Chính phủ

  Gỉai thích các bước giải:

  Chính phủ , Chủ tịch nước ,…. đều có quyền đề nghị làm Hiến Pháp , sửa đổi Hiến Pháp ,… . Việc làm theo yêu cầu của ý kiến dân do Quốc hội quyết định

  0
  2021-09-02T23:36:10+00:00

  Câu D Quốc Hội

  Nhớ vote cho mình 5 sao cảm ơn và câu trả lời hay nhất

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )