Có ý kiến cho rằng chí công vô tư là đặt lợi ích chung lên trên mà quên đi lợi ích cá nhân. Em có đồng ý với ý kiến đó k

Question

Có ý kiến cho rằng chí công vô tư là đặt lợi ích chung lên trên mà quên đi lợi ích cá nhân. Em có đồng ý với ý kiến đó k

in progress 0
Peyton 3 tuần 2021-07-10T12:06:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:07:29+00:00

  – Em không đồng ý vì:

  + Nếu đặt lợi ích chung lên trên thì lợi ích riêng của chúng ta sẽ bị lãng quên và sẽ có thiệt thòi cho bản thân và bản thân chúng ta sẽ quá tập trung vào việc đó và quên đi cuộc sống và mọi người xung quanh mình.

  0
  2021-07-10T12:07:43+00:00

  Không đồng ý vì:

  1. Thế nào là chí công vô tư ?

  – Là phẩm chất đạo đức của con người ,thể hiện ở sự công bằng , không hiên vị,

  giải quyết công việc theo lẽ phải,xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

  2. Ýnghĩa của phẩm chất chí công vô tư:

  – Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và xã hội ,góp phần làm cho đất nước giàu mạnh,xã hội công bằng ,dân chủ ,văn minh.

  3. Rèn luyện chí công vô tư như thế nào?

  – Ủng hộ quí trọng người có đức tính chí công vô tư.

  – Phê phán hành động không chí công vô tư.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )