Có ý kiến cho rằng”pháp luật chỉ bảo hộ về thân thể,tính mạng,danh dự,nhân phẩm,sức khoẻ đối với người lớn”ý kiến của em về ý kiến này . Mọi người giú

Question

Có ý kiến cho rằng”pháp luật chỉ bảo hộ về thân thể,tính mạng,danh dự,nhân phẩm,sức khoẻ đối với người lớn”ý kiến của em về ý kiến này .
Mọi người giúp tớ với ạ ????

in progress 0
Josie 1 năm 2021-07-16T16:30:28+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:32:11+00:00

  $#Mon lì$

  Trả lời:

  Quyền của pháp luật không được làm trái nhưng quyền ấy còn mang một tính chất hoặc một ý nghĩa khác nên em không đồng ý về ý kiến trên

  0
  2021-07-16T16:32:19+00:00

  ý kiến này là ý kiến sai, vì: cả trẻ em và người lớn đều dc nhà nước tôn trong và bảo hộ về thân thể,tính mạng,danh dự,nhân phẩm,sức khoẻ là quyền quan trọng nhất của mỗi người, vì nó gắn liền với mỗi người, nhờ quyền đó mà mỗi người có thể sống tự do, bình an

                                          chúc bạn thi tốt nha                                                  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )