Công của trọng lực phụ thuộc vào yếu tố nào sao đây? A khối lượng của vật B gia tốc trọng trường tại nơi vật chuyển động C cao độ của điểm đầu và điể

Question

Công của trọng lực phụ thuộc vào yếu tố nào sao đây?
A khối lượng của vật
B gia tốc trọng trường tại nơi vật chuyển động
C cao độ của điểm đầu và điểm cuối
D quỹ đạo chuyển động của vật

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-21T04:12:36+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:14:24+00:00

  Đáp án:

   Chọn D. Quỹ đạo chuyển động của vật.

  Xin hay nhất 🙂

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-21T04:14:34+00:00

  Công của trọng lực phụ thuộc vào yếu tố nào sao đây?
  A khối lượng của vật 
  B gia tốc trọng trường tại nơi vật chuyển động
  C cao độ của điểm đầu và điểm cuối
  D quỹ đạo chuyển động của vật

  Ta có công thức: $A_P=mgh$

  Vì vậy công trọng lực KHÔNG phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )