Công dân thể hiện phẩm chất liêm khiết khi thực hiện hành vi nào sau đây? A: Từ chối thủ đoạn bất lương. B: Tư lợi tài sản công cộng. C: San

Question

Công dân thể hiện phẩm chất liêm khiết khi thực hiện hành vi nào sau đây? A: Từ chối thủ đoạn bất lương. B: Tư lợi tài sản công cộng. C: San bằng các nguồn thu nhập. D: Tăng cường thu nhập bất chính.

in progress 0
Kaylee 6 ngày 2021-09-06T07:45:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T07:46:53+00:00

  Công dân thể hiện phẩm chất liêm khiết khi thực hiện hành vi nào sau đây?

  A: Từ chối thủ đoạn bất lương.

  B: Tư lợi tài sản công cộng. 

   C:San bằng các nguồn thu nhập.

  D: Tăng cường thu nhập bất chính.

  0
  2021-09-06T07:46:53+00:00

  Công dân thể hiện phẩm chất liêm khiết khi thực hiện hành vi nào sau đây?

  A: Từ chối thủ đoạn bất lương.

  B: Tư lợi tài sản công cộng.

  C: San bằng các nguồn thu nhập.

  D: Tăng cường thu nhập bất chính.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )