Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi A: từ chối thu nhập ngoài luồng. B: tố cáo hành vi trái pháp luật. C: theo dõi hoạ

Question

Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi
A:
từ chối thu nhập ngoài luồng.
B:
tố cáo hành vi trái pháp luật.
C:
theo dõi hoạt động tín dụng.
D:
chia sẻ thông tin cá nhân.

in progress 0
Sadie 3 tháng 2021-09-02T23:45:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:46:41+00:00

  chọn đáp án B

  0
  2021-09-02T23:46:43+00:00

  Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi

  A: từ chối thu nhập ngoài luồng.

  B: tố cáo hành vi trái pháp luật.

  C: theo dõi hoạt động tín dụng.

  D: chia sẻ thông tin cá nhân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )