Công nghiệp chế biến thủy sản sẽ phát triển sẽ có tác động như thế nào tới nghành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ?

Question

Công nghiệp chế biến thủy sản sẽ phát triển sẽ có tác động như thế nào tới nghành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ?

in progress 0
Mackenzie 4 tháng 2021-08-22T13:54:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:56:05+00:00

  + Ngành đánh bắt thủy sản: tăng công suất và số lượng tàu thuyền, đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ, hiện đại hóa ngư cụ và các trang thiết bị khác để tăng sản lượng thủy sản đánh bắt
  + Ngành nuôi trồng thủy sản: phát triển theo hướng công nghiệp và đa dạng hơn, mở rộng và ổn định diện tích nuôi trồng, tăng sản lượng và chất lượng thủy sản nuôi trồng
  + Ngư dân: tạo việc làm và tăng thu nhập, thúc đẩy ngư nghiệp-> phát triển theo hướng bền vững.

   

  0
  2021-08-22T13:56:27+00:00

  Công nghiệp chế biến thủy sản phát triển sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm hàng hóa (sản phẩm thủy sản được bảo quản tốt, vận chuyển đi xa hơn).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )