Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm cùng được xếp vào nhóm ngành công nghiệp nào?

Question

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm cùng được xếp vào nhóm ngành công nghiệp nào?

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-09-20T13:56:26+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T13:57:47+00:00

  Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây ?

  Đáp án: Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ.

  Giải thích: Mục I, SGK/119 địa lí 10 cơ bản.

  0
  2021-09-20T13:58:19+00:00

  Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm cùng được xếp vào nhóm ngành công nghiệp nhẹ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )