Cùng 1 lúc 2 xe xuất phát từ 2 địa điểm A và B 260km chúng chuyển động thẳng đều cùng chiều vật từ A->B.Xe thứ nhất đi từ A với vận tốc 30km/h,xe thứ

Question

Cùng 1 lúc 2 xe xuất phát từ 2 địa điểm A và B 260km chúng chuyển động thẳng đều cùng chiều vật từ A->B.Xe thứ nhất đi từ A với vận tốc 30km/h,xe thứ 2 đi từ B với vận tốc 40km/h
a, Tìm khoảng cách giữa 2 xe sau 30 phút kể từ lúc xuất phát?
b, Hai xe có gặp nhau không? Tại sao?
c, Sau khi xuất phát 1 giờ xe thứ nhất tăng tốc và đạt tới vận tốc 50km/h. Hãy xác định thời điểm 2 xe gặp nhau và vị trí chúng gặp nhau?

in progress 0
Genesis 4 ngày 2021-12-06T18:13:00+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:14:42+00:00

  Đáp án: 5 km; 2h; 80 km.

  Giải thích các bước giải: Khoảng cách giữa hai xe sau 30 phút xuất phát:

  (40 – 30).1/2 = 5 (km)

  b) Hai xe không gặp nhau vì khoảng cách của hai xe ngày càng lớn.

  c) Sau khi xuất phát 1h, khoảng cách giữa hai xe là:

  (40 – 30).1 = 10 (km)

  Để hai xe gặp nhau:

  (50 – 40).t = 10 => t = 1 (h)

  Vậy hai xe gặp nhau ở thời điểm 2h.

  Vị trí hai xe gặp nhau:

  40.2 = 80 (km)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )