CUỐC THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX THỰC DÂN PHÁP ĐẨY MẠNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN MỞ ĐƯỜNG XÃ … NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ ?

Question

CUỐC THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX THỰC DÂN PHÁP ĐẨY MẠNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN MỞ ĐƯỜNG XÃ … NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ ?

in progress 0
Alaia 1 tuần 2021-09-12T23:39:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:40:25+00:00

  cướp bóc tài nguyên, khoáng sản, bóc lột nhân dân ta

  0
  2021-09-12T23:40:48+00:00

  Cướp bóc tài nguyên khoáng sản,bóc lột nguồn công nhân rẻ mạt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )