Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế có 200 vòng,cuộn thứ cấp có 40000 vòng.Khi đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 hiệu điện thế xoay chiều 400V a.Tính HĐT ở 2 đầu

Question

Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế có 200 vòng,cuộn thứ cấp có 40000 vòng.Khi đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 hiệu điện thế xoay chiều 400V
a.Tính HĐT ở 2 đầu cuộn thứ cấp
b.Điện trở của đường dây truyền đi là 40W,công suất truyền đi là 1000000W.Tính công suất hao phí trên đường truyền tỏa nhiệt trên dây

in progress 0
Lydia 5 tháng 2021-07-21T10:02:59+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T10:04:32+00:00

  Đáp án:

  a) 80000V

  b) 6250W

  Giải thích các bước giải:

  a) Hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp là:

  \({U_2} = {U_1}.\dfrac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = 400.\dfrac{{40000}}{{200}} = 80000V\)

  b) Công suất hao phí là:

  \({P_{hp}} = {\left( {\dfrac{P}{{{U_2}}}} \right)^2}R = {\left( {\dfrac{{1000000}}{{80000}}} \right)^2}.40 = 6250W\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )