Đặc điểm địa hình nước ta cuối giai đoạn Cổ kiến tạo là A. đại bộ phận lãnh thổ bị nước biển bao phủ. B. hình thành các đồng bằng phù sa cổ.

Question

Đặc điểm địa hình nước ta cuối giai đoạn Cổ kiến tạo là
A.
đại bộ phận lãnh thổ bị nước biển bao phủ.
B.
hình thành các đồng bằng phù sa cổ.
C.
chịu tác động của nội lực nâng cao địa hình.
D.
bị ngoại lực bào mòn thành những bề mặt san bằng.

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-08-31T17:10:03+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:11:26+00:00

  Đặc điểm địa hình nước ta cuối giai đoạn Cổ kiến tạo là

  D. bị ngoại lực bào mòn thành những bề mặt san bằng.

  0
  2021-08-31T17:11:46+00:00

  Đặc điểm địa hình nước ta cuối giai đoạn Cổ kiến tạo là

  A. đại bộ phận lãnh thổ bị nước biển bao phủ.

  B. hình thành các đồng bằng phù sa cổ.

  C. chịu tác động của nội lực nâng cao địa hình.

  D. bị ngoại lực bào mòn thành những bề mặt san bằng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )