Đặc điểm đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ có gì khác với đô thị hóa ở Bắc Mĩ? Kể tên một số siêu đô thị của Trung và Nam Mĩ plss help mk. mk dang cần gấp

Question

Đặc điểm đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ có gì khác với đô thị hóa ở Bắc Mĩ?
Kể tên một số siêu đô thị của Trung và Nam Mĩ
plss help mk. mk dang cần gấp

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-09-13T15:43:08+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T15:44:39+00:00

  Ở Bắc Mĩ: đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.

  – Ở Trung và Nam Mĩ: đô thị hoá tự phát, không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá. Tốc độ đô thị hóa nhanh trong điều kiện nền kinh tế còn chưa phát triển nên gây nhiều hậu quả như việc làm, nhà ở, ô nhiễm môi trường đô thị

  Vd:Xao pa lô,

  Bu ênốt ai rêi 

  Li ma

  Ri ơi đê gia nê rô

  Xắn ti a go 

  vote hay nhé

  0
  2021-09-13T15:44:46+00:00

  * Đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ  khác với đô thị hoá ở Bắc Mĩ:

  – Nguyên nhân: Di dân tự do ( dân số tăng nhanh, tìm kiếm việc làm, do thiên tai)

  – Tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng không phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội.

  * Một số siêu đô thị ở Trung và Nam Mĩ: Xao pao lô, Bu ê nôt Ai ret, Li ma, Ri ô đê Gia nê rô, Xan tia gô, Bô gô ta…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )