Đặc điểm khí hậu nổi bật của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là A: chịu tác động của gió Tây khô nóng. B: một năm có hai mùa mưa và mùa khô.

Question

Đặc điểm khí hậu nổi bật của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là
A:
chịu tác động của gió Tây khô nóng.
B:
một năm có hai mùa mưa và mùa khô.
C:
mùa đông đến sớm và kết thúc muộn.
D:
mùa đông đến muộn và kết thúc sớm.

in progress 0
Daisy 19 phút 2021-09-16T18:21:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:22:34+00:00

  Đáp án : C

  0
  2021-09-16T18:23:19+00:00

  C: mùa đông đến sớm và kết thúc muộn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )