Đặc điểm nào dưới đây không đúng với tính chất gió mùa Đông Bắc ở nước ta? A. gió mùa Đông Bắc hoạt động vào mùa đông, tính chất lạnh và khô. B. thư

Question

Đặc điểm nào dưới đây không đúng với tính chất gió mùa Đông Bắc ở nước ta?
A. gió mùa Đông Bắc hoạt động vào mùa đông, tính chất lạnh và khô.
B. thường có mưa dông, mưa rào, bão hoạt động thường xuyên.
C. cuối mùa đông có mưa phùn và ẩm ướt.
D. miền Bắc có mùa đông lạnh thực sự, miền Nam nóng và khô

in progress 0
Kaylee 5 tháng 2021-07-09T00:20:39+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:21:47+00:00

  Đặc điểm nào dưới đây không đúng với tính chất gió mùa Đông Bắc ở nước ta?

  A. gió mùa Đông Bắc hoạt động vào mùa đông, tính chất lạnh và khô.

  B. thường có mưa dông, mưa rào, bão hoạt động thường xuyên.

  C. cuối mùa đông có mưa phùn và ẩm ướt.

  D. miền Bắc có mùa đông lạnh thực sự, miền Nam nóng và khô

  ⇒Vì Miền Bắc ở Việt Nam có mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều

  Mk xin ctlhn cho nhóm ạ!!!

  0
  2021-07-09T00:22:30+00:00

  Chọn đáp án B. Thường có mưa dông , mưa rào , bão hoạt động thường xuyên 

  Giải thích : Gió mùa Đông Bắc không gây nên những hiện tượng mưa bão mà làm cho thời tiết ở khu vực miền Bắc trở nên lạnh , ẩm trong khi khu vực miền Nam nóng và khô

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )