Đặc điểm nào sau đây không đúng về vị trí địa lí của duyên hải Nam Trung Bộ? A: Cầu nối giữa Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ. B: Giáp với Campuchia.

Question

Đặc điểm nào sau đây không đúng về vị trí địa lí của duyên hải Nam Trung Bộ? A: Cầu nối giữa Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ. B: Giáp với Campuchia. C: Cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên. D: Giáp biển Đông.

in progress 0
Charlie 14 phút 2021-09-16T18:54:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:55:40+00:00

  Đáp án:C nha bạn!

                 Học tốt!

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-16T18:56:02+00:00

  Đặc điểm nào sau đây không đúng về vị trí địa lí của duyên hải Nam Trung Bộ?

  A: Cầu nối giữa Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ.

  B: Giáp với Campuchia.

  C: Cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên.

  D: Giáp biển Đông.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )