Dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở khu vực nào? So sánh thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu.

Question

Dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở khu vực nào? So sánh thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu.

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-10T02:01:12+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T02:02:14+00:00

  – Dân cư châu Á thuộc cả 3 chủng tộc là: Ơ –rô-pê-ô-ít, Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra-lô-ít. Trong đó, dân số chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít và Ơ-rô-pê-ô-ít.

  – Sự phân bố các chủng tộc:

  + Chủng tộc Môn-gô-lô-ít: phân bố ở khu vực Đông  Á, Bắc Á và Đông Nam Á).

  + Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít: phân bố ở khu vực Trung Á, Nam Á và Tây Nam Á.

  + Chủng tộc Ô-xtralô-ít: chiểm một tỉ lệ rất nhỏ và phân bố xen kẽ với chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít ở khu vực phía nam Ấn Độ và Xri-Lan ca.

  • Thành phần chủng tộc của Châu Á bao gồm: Môn – gô – lô – it, Ơ – rô – pê – ô – it và số ít Ô – xtra- lô – it.
  • Thành phần chủng tộc của Châu Âu chủ yếu là: Ơ – rô – pê – ô – it.

  =>Dân cư Châu Á có thành phần chủng tộc phong phú và đa dạng hơn so với Châu Âu.

  0
  2021-10-10T02:02:46+00:00

  Dân cư châu Á thuộc 3 chủng tộc:Ơ –rô-pê-ô-ít, Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra-lô-ít. 

  + Chủng tộc Môn-gô-lô-ít: phân bố ở khu vực Đông  Á, Bắc Á và Đông Nam Á).

  + Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít: phân bố ở khu vực Trung Á, Nam Á và Tây Nam Á.

  + Chủng tộc Ô-xtralô-ít: chiểm một tỉ lệ rất nhỏ và phân bố xen kẽ với chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít ở khu vực phía nam Ấn Độ và Xri-Lan ca.

  So sánh : – Châu Á chủ yếu là chủng tộc Môn-gô-lô-ít:  da vàng, mũi tẹt, mắt và tóc đen, tóc thẳng, dáng người thấp bé.

  – Châu Âu phổ biển chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít: da trắng, mũi cao thẳng, tóc vàng và xoăn, dáng người cao to.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )