Dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu 17 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay là? A. Hàng may mặc B. Hàng thủy sản C. Gạo D. Dầu thô

Question

Dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu 17 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay là?
A. Hàng may mặc
B. Hàng thủy sản
C. Gạo
D. Dầu thô

in progress 0
Anna 2 tuần 2021-07-11T13:29:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:31:30+00:00

  Dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu 17 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay là?

  A. Hàng may mặc

  B. Hàng thủy sản

  C. Gạo

  D. Dầu thô

  0
  2021-07-11T13:31:33+00:00

  Dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu 17 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay là?

  D. Dầu thô

  xin ctlđn !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )