Dẫn nhiệt và truyền nhiệt có giống nhau không hay khác nhau Và nó có xảy ra ở chân không hay không . Ví dụ

Question

Dẫn nhiệt và truyền nhiệt có giống nhau không hay khác nhau
Và nó có xảy ra ở chân không hay không . Ví dụ

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-07-12T10:17:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:19:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Dẫn nhiệt và truyền nhiệt

  – Giống nhau : Đều là những hình thức truyền nhiệt
  – Khác nhau:
  + Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn. Quá trình dẫn nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau. Chủ yếu xảy ra trong chất rắn, chất lỏng vả chất khí dẫn nhiệt kém, không xảy ra ở chân không

  + Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí. Đây chính là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí, không xảy ra ở chân không

  + Bức xạ nhiệt : Là hình thức truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng , có thể xảy ra cả trong chân không.

  Nocopy

  Chúc bạn học tốt

   

  0
  2021-07-12T10:19:18+00:00

  Đáp án: dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt từ phần này sang phần khác của vật hoặc từ vật này sang vật khác.

  bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng

  buc xạ nhiệt xảy ra cả kẻ trong chân không. Những vật càng xù xì càng sẫm màu thì hấp thị bức xạ nhiệt càng cao

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )