Dân số nước ta đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? Biện pháp giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta là gì?

Question

Dân số nước ta đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?
Biện pháp giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta là gì?

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-10-04T07:01:05+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T07:02:21+00:00

  hậu quả:

  về kinh tế:tốc độ phát triển dân số nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế,làm kìm hãm sự phát triển kinh tế,việc sử dung nguồn lao động lãng phí

  xã hội:gây sức ép lên các vấn đè y tế,giáo dục,nhà ở…..;tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm;xảy ra các tệ nạn xã hội

  môi trường:cạn kiệt tài nguyên,ô nhiễm môi trường(nước ,đất,ko khí)

  biệ pháp giải quyết:

  -giảm sức ép về vấn đề y tế,giáo dục,nhà ở….cho người dân đặc biệt ở khu vực đô thị 

  -vấn đề việc làm cho lao động đc giải quyết,giảm tình trạng thất nghiệp

  0
  2021-10-04T07:02:44+00:00

  Số người vô gia cư tăng

  Một số lượng lớn người thất nghiệp

  Đô thị hóa tự phát tăng mạnh 

  Thiếu đất canh tác và chăn nuôi

  Kìm hãm sự phát triển của đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )