đánh giá vai trò của nhóm ngành công nghiệp chủ đạo của nước ta

Question

đánh giá vai trò của nhóm ngành công nghiệp chủ đạo của nước ta

in progress 0
aikhanh 4 tháng 2021-08-11T23:13:02+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T23:14:47+00:00

  + Sản xuất một lượng lớn của cải và vật chất

  + Cung cấp hầu nhưu các tư liệu sản xuất, xây dựng cở vật chất kĩ thuật cho tất cả các nghành kinh tế

  + Tạo ra sản phẩm tiêu dùng nhằm nâng cao cuộc sống

  + Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế

  + Tạo điều kiện để khai thác các nguồn tài nguyên

  + Tạo khả năng mở rộng thị trường, sản xuất

  + Tạo việc làm, thu nhập, củng cố an ninh quốc phòng

                Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )