Đặt 1 bao gạo 60 kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4 kg. Diện tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8 cm2. Tính áp suất các chân ghế tác d

Question

Đặt 1 bao gạo 60 kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4 kg. Diện tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8 cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.
Kkk

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-10-09T02:27:32+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:28:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là:

  p = $\frac{F}{S}$ = $\frac{60 . 10 +4 . 10}{4 . 0,0008}$ = $\frac{640}{0 ,0032}$ 

   = 200000 N/$m^{2}$ 

  0
  2021-10-09T02:29:30+00:00

  Tóm tắt:

  mgạo = 60kg

  mchân = 4kg

  Schân = 8cm2

  P = ?

  Giải:

  Trọng lượng của bao gạo là:

  P1= 60.10= 600(N)

  Trọng lượng của 4 chân ghế là:

  P2= 4.10=40(N)

  Diện tích tiếp xúc mặt đất 4 chân ghế là:
  4S = $8⋅10^{−4}⋅4=32⋅10^{−4}$ (m2)

  Áp suất các chân ghế tác dụng mặt đất:
  P=$\frac{P_1+P_2}{S}$=200000 Pa (N/m²)

  Vậy ………………………………………………..

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )