Đặt vật AB cao 1,5cm vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì sao cho A nằm trên trục chính và cách thấu kính 60cm thì thu được ảnh cách thấ

Question

Đặt vật AB cao 1,5cm vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì sao cho A nằm
trên trục chính và cách thấu kính 60cm thì thu được ảnh cách thấu kính 20cm. Chiều cao của ảnh
là:
A. 0,5cm B. 1cm C. 2 cm D. 3cm

in progress 0
Vivian 7 phút 2021-10-08T07:06:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:08:15+00:00

  Đáp án:C

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-08T07:08:21+00:00

  Đáp án: c

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )