để chạy chương trình trong ngôn ngữ pascal ta sử dụng tổ hợp phím nào? để lưu chương trình pascal ta nhấn phím ? đê kiểm tra lỗi dịch chương trình ta

Question

để chạy chương trình trong ngôn ngữ pascal ta sử dụng tổ hợp phím nào?
để lưu chương trình pascal ta nhấn phím ?
đê kiểm tra lỗi dịch chương trình ta nhấn phím?

in progress 0
Margaret 2 tuần 2021-07-12T12:44:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:45:56+00:00

  -để chạy chương trình trong ngôn ngữ pascal ta sử dụng tổ hợp phím ctrl+F9

  -để lưu chương trình pascal ta nhấn phím F2

  -để kiểm tra lỗi dịch chương trình ta nhấn phím F9

  0
  2021-07-12T12:46:25+00:00

  – Để chạy chương trình trong ngôn ngữ pascal ta sử dụng tổ hợp phím `Ctrl + F9`

  – Để lưu chương trình pascal ta nhấn phím `F2`

  – Để kiểm tra lỗi dịch chương trình ta nhấn phím `F9`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )