Để đẩy một thùng phi có trọng lượng 500N bằng mặt phẳng nghiêng, người ta chỉ cần dùng lực nào trong các lực sau ? A. F =0N B.F = 500N C.F > 500N D.F

Question

Để đẩy một thùng phi có trọng lượng 500N bằng mặt phẳng nghiêng, người ta chỉ cần dùng lực nào trong các lực sau ?
A. F =0N
B.F = 500N
C.F > 500N
D.F < 500N

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-10-26T19:40:45+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:41:59+00:00

  Đáp án: C

  Giải thích các bước giải:

  Để đẩy một thùng phi có trọng lượng 500N bằng mặt phẳng nghiêng, người ta chỉ cần dùng lực nào trong các lực sau ?
  A. F =0N
  B.F = 500N
  C.F > 500N
  D.F < 500N

  0
  2021-10-26T19:42:04+00:00

  Đáp án:C

  Để đẩy một thùng phi có trọng lượng 500N bằng mặt phẳng nghiêng, người ta chỉ cần dùng lực nào trong các lực sau ?

  C.F > 500N

  vì phải có lực mạnh hơn mới đẩy được vật

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )