Để đưa chất rắn từ 60°C tới nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian

Question

Để đưa chất rắn từ 60°C tới nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-12T01:16:49+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T01:18:06+00:00

  Để đưa chất rắn từ 60°C tới nhiệt độ nóng chảy cần $8 phút $

  $\color{blue}{xin-hay-nhất}$

  0
  2021-09-12T01:18:41+00:00

  Để đun chất rắn từ 60°c tới nhiệt độ nóng chảy cần $4 $ phút.

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )