Để đưa một vật có trọng lượng 2000N lên cao 2M người ta dùnv một mặt phẳng nghiên dài 4M lực kéo vật trên mặt phẳng nghiên độ lớn lực léo vật khi hiệu

Question

Để đưa một vật có trọng lượng 2000N lên cao 2M người ta dùnv một mặt phẳng nghiên dài 4M lực kéo vật trên mặt phẳng nghiên độ lớn lực léo vật khi hiệu suất đó mặt phẳng nghien 80%

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-20T22:06:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T22:07:21+00:00

  Đáp án:

   F = 1250N

  Giải thích các bước giải:

    Công có ích nâng vật là:

  \[{A_i} = P.h = 2000.2 = 4000m\]

  Công toàn phần kéo vật là:

  \[{A_{tp}} = \frac{{{A_i}}}{{80\% }} = \frac{{4000}}{{0,8}} = 5000J\]

  Độ lớn lực kéo là:

  \[{A_{tp}} = F.s \Rightarrow F = \frac{{{A_{tp}}}}{s} = \frac{{5000}}{4} = 1250N\]

  0
  2021-09-20T22:07:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Công có ích nâng vật: 

  A = 2000.2 = 4000J 

  Công toàn phần kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là: 

  $A_{tp} = \frac{A}{H} = \frac{4000}{0,8}$ = 5000J 

  Độ lớn lực kéo trên mặt phẳng nghiêng 

  A = F.s nên $F = \frac{A}{s} = \frac{5000}{4} = 1250N$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )