Để nguyên tên thứ quả ngon thêm nặng nước mắt tuôn rơi thành hàng.” từ để nguyên là từ gì

Question

Để nguyên tên thứ quả ngon thêm nặng nước mắt tuôn rơi thành hàng.” từ để nguyên là từ gì

in progress 0
Autumn 4 tháng 2021-08-11T10:45:58+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:47:24+00:00

  Để nguyên tên thứ quả ngon :

  Thêm nặng nước mắt tuôn rơi thành hàng : Lệ

  0
  2021-08-11T10:47:48+00:00

  hhmm Hình như là :

  Để nguyên tên thứ quả ngon.

  Thêm nặng nước mắt tuôn rơi thành hàng

  `->` Từ để nguyên là Lê (thêm nặng vào thành lệ)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )