Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào ? a. Lượng của sự vật hiện tượng b. Tất cae các thuộc tính của sự vật c. Những đặc điểm khác n

Question

Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào ?
a. Lượng của sự vật hiện tượng
b. Tất cae các thuộc tính của sự vật
c. Những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác
d. Thuộc tính tiêu biểu của sự vật hiện tượng

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-08-07T18:28:45+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:29:46+00:00

  Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào ?

  a. Lượng của sự vật hiện tượng 

  b. Tất cae các thuộc tính của sự vật 

  C.Những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác

  d. Thuộc tính tiêu biểu của sự vật hiện tượng

  0
  2021-08-07T18:30:36+00:00

  `text{D. Thuộc tính tiêu biểu của sự vật hiện tượng}`

  Nếu so sánh tất cả các sự khác nhau thì sẽ ko thể so sánh nổi vì quá nhiều, thay vào đó các đặc điểm nổi bật sẽ giúp nhận diện rõ ràng hơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )