Để sao chép văn bản từ vị trí này sang vị trí khác thì dùng nút j ? ( em ko nhớ lắm câu hỏi ) A. Shift B. Ctrl C. Tab D. Start

Question

Để sao chép văn bản từ vị trí này sang vị trí khác thì dùng nút j ? ( em ko nhớ lắm câu hỏi )
A. Shift
B. Ctrl
C. Tab
D. Start

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-08-09T10:26:06+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:27:06+00:00

  Để sao chép văn bản từ vị trí này sang vị trí khác thì dùng nút:

  A. Shift

  B. Ctrl

  C. Tab

  D. Start

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  0
  2021-08-09T10:27:48+00:00

  Để sao chép văn bản từ vị trí này sang vị trí khác thì dùng nút j ? 
  A. Shift
  B. Ctrl
  C. Tab
  D. Start

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )