dịch hộ nha 1. We enjoyed the film at the Ngọc Khanh Cinema although few people came to see it. 2. Although they spent a lot of money on the film, it

Question

dịch hộ nha
1. We enjoyed the film at the Ngọc Khanh Cinema although few people came to see it.
2. Although they spent a lot of money on the film, it wasn’t a big success.
3. Although the acting is excellent, I don’t enjoy the film.
4. I didn’t find it funny at all although it was a comedy.
5. The film is based on a book that was written twenty years ago although it is set in modern times.

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-24T21:54:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:55:49+00:00

  1. We enjoyed the film at the Ngọc Khanh Cinema although few people came to see it.

  dịch :Chúng tôi rất thích bộ phim ở rạp Ngọc Khánh mặc dù ít người đến xem.
  2. Although they spent a lot of money on the film, it wasn’t a big success.

  dịch :Mặc dù họ đã chi rất nhiều tiền cho bộ phim, nhưng nó không phải là một thành công lớn.
  3. Although the acting is excellent, I don’t enjoy the film.

  dịch :Mặc dù diễn xuất rất xuất sắc nhưng tôi không thích bộ phim.
  4. I didn’t find it funny at all although it was a comedy.

  dịch:Tôi không thấy nó buồn cười chút nào mặc dù nó là một bộ phim hài.
  5. The film is based on a book that was written twenty years ago although it is set in modern times.

  dịch:Bộ phim dựa trên một cuốn sách đã được viết cách đây hai mươi năm mặc dù nó được đặt ở thời hiện đại.

  0
  2021-09-24T21:56:31+00:00

  1. dịch: chúng tôi thích bộ phim này ở rạp Ngọc Khánh mặc dù ít người đến xem nó.

  2. dịch: cho dù họ đã tốn nhiều tiền cho phim này, nhưng nó không phải là một thành công lớn.

  3. dịch: cho dù diễn xuất xuất sắc, tôi vẫn không thích phim này.

  4. dịch: mình không thấy vui, mặc dù nó là một phim hài.

  5. dịch: bộ phim được dựa trên một quyển sách mà được viết cách đây 20 năm, mặc dù nó diễn ra trong thời điểm hiện đại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )