Dịch tên các nước (không dùng google dịch ) 1.Argentina 9.Germany 17.the Philippines 2.A

Question

Dịch tên các nước (không dùng google dịch )
1.Argentina 9.Germany 17.the Philippines
2.Australia 10.India 18.Portugal
3.Brazil 11.Italy 19.Russia
4.Canada 12.Japan 20.South Korea
5.China 13. Malaysia 21.Spain
6.Egypt 14.Mexico 22.Tanzania
7.England 15.the Netherlands 23.Turkey
8.france 16.New Zealands

in progress 0
Elliana 5 ngày 2021-12-04T06:03:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:04:56+00:00

  Dịch bài:

  1. Argentina

  2.Úc

  3.brazil

  4.Canada

  5. Trung Quốc

  6.Ai cập

  7.Anh

  8.pháp

  9.Đức

  10.Ấn Độ

  11. Ý

  12.Nhật

  13.Malaysia

  14.Mexico

  15.Hà Lan

  16.New Zealands

  17.Phi- lip -pin

  18.Bồ Đào Nha

  19.Nga

  20.Nam Triều Tiên

  0
  2021-12-04T06:05:04+00:00

  1.Argentina

  2.Australia

  3.Brazil

  4.Canada

  5. Trung Quốc

  6.Egypt

  7.England

  8.france

  9. Đức

  10.India

  11.Italy

  12.Nhật Bản

  17. Philippines

  18.Portugal

  19. Nga

  20. Hàn Quốc

  13. Malaysia

  21. Tây Ban Nha

  14, Mexico

  22.Tanzania

  15. Hà Lan

  23.Turkey

  16. New Zealand’s

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )