Điểm sáng S nằm trên trục chính, cách thấu kính 15cm cho một ảnh S’ trước thấu kính, cách thấu kính 5cm. Tiêu cự của thấu kính? Giúp em với ạ

Question

Điểm sáng S nằm trên trục chính, cách thấu kính 15cm cho một ảnh S’ trước thấu kính, cách thấu kính 5cm. Tiêu cự của thấu kính?
Giúp em với ạ

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-20T22:50:57+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T22:52:49+00:00

  Đáp án:

  – 7,5cm

  Giải thích các bước giải:

  Vì ảnh trước thấu kính ⇒ ảnh ảo: d’=-5cm 

  Công thức thấu kính

  $\begin{array}{l}
  \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} = \frac{1}{f}\\
   \Rightarrow \frac{1}{{15}} + \frac{1}{{ – 5}} = \frac{1}{f} \Rightarrow f =  – 7,5cm
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )