Điểm sáng S nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ cho ảnh S’ đối xứng với S qua thấu kính. Dịch chuyển S dọc theo trục chính ra xa kính thêm m

Question

Điểm sáng S nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ cho ảnh S’ đối xứng với S qua thấu kính. Dịch chuyển S dọc theo trục chính ra xa kính thêm một đoạn 20 cm thì ảnh dịch chuyển 10 cm. Tiêu cự thấu kính là:
A. 10 cm
B. 20 cm
C. 30 cm
D. 40 cm

in progress 0
Raelynn 26 phút 2021-09-13T06:05:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T06:06:58+00:00

  Đáp án: B.20cm

   

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-13T06:07:29+00:00

  Đáp án:

  B. 20cm 

  Giải thích các bước giải:

  Vì ban đầu S’ đối xứng với S nên:

  \[d = d’ = 2f\]

  Áp dụng công thức thấu kính ta có:

  \[\frac{1}{f} = \frac{1}{{d + 20}} + \frac{1}{{d’ – 10}} = \frac{1}{{2f + 20}} + \frac{1}{{2f – 10}} \Rightarrow f = 20cm\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )