điền từ thích hợp: susan is sleeping, Don’t speak to loud or you may wake her=– the box is full=.. chocolate and sweets m

Question

điền từ thích hợp:
susan is sleeping, Don’t speak to loud or you may wake her………………..
the box is full………….. chocolate and sweets
my mother want me to………………….. my homework before watching TV
don’t forget to post the letter………………..me

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-07-12T16:33:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:35:08+00:00

  $1^{}$. up (Susan đang ngủ. Đừng nói quá to hoặc bạn có thể khiến cô ấy tỉnh giấc)

  $2^{}$. of (full of sth : nhiều thứ j đó ⇔ Cái hộp nhiều sô cô la và kẹo)

  $3^{}$. do (want  + S + to V + sth : muốn ai đó làm gì ⇔ Mẹ của tôi muốn tôi làm xong bài tập trước khi xem TV)

  $4^{}$. to (Đừng quên gửi thư cho tớ).

  0
  2021-07-12T16:35:08+00:00

  1. up 

  → wake sb up : đánh thức ai dậy

  2. of

  → full of : đầy, no

  3. do

  →do homework : làm bài tập về nhà

  4. to

  →don’t forget to post the letter to me : đừng quên gửi bức thư cho tôi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )