Điền vào chỗ trống giúp mình với ạ: -Dân số là===.sinh sống trên 1 lãnh thổ nhất định,được tính ở 1 thời điểm cụ thể.

Question

Điền vào chỗ trống giúp mình với ạ:
-Dân số là……………………………….sinh sống trên 1 lãnh thổ nhất định,được tính ở 1 thời điểm cụ thể.

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-10-06T14:43:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:44:46+00:00

  những người dân

  0
  2021-10-06T14:44:59+00:00

  -Dân số là tổng số dân sinh sống trên 1 lãnh thổ nhất định,được tính ở 1 thời điểm cụ thể.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )