Điều kiện nào sau đây là sai khi nói về tính chất chuyển động của phần tử chất lỏng A là nguyên nhân gây ra hiện tượng khuất tán B

Question

Điều kiện nào sau đây là sai khi nói về tính chất chuyển động của phần tử chất lỏng
A là nguyên nhân gây ra hiện tượng khuất tán
B không ngừng C không liên quan đến nhiệt độ D hỗn độn

in progress 0
Quinn 2 tuần 2021-09-08T14:10:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:11:28+00:00

  Đáp án:

   C. Không liên quan đến nhiệt độ.

  Giải thích các bước giải:

   Chuyển động của các phân tử liên quan chặt chẽ với nhiệt độ của chất

  0
  2021-09-08T14:11:44+00:00

  Đáp án:

  Điều kiện nào sau đây là sai khi nói về tính chất chuyển động của phần tử chất lỏng

  A.là nguyên nhân gây ra hiện tượng khuất tán

  B.không ngừng

  C.không liên quan đến nhiệt độ

  D.hỗn độn

  #Giải thích:

   -Các phân tử chất lỏng khi tự đan xen vào các phân tử hòa cùng sẽ xảy ra hiện tượng khuếch tán do có sự chuyển động hỗn độn ko ngừng về mọi phía, còn nếu tác dụng lực, các phân tử cũng sẽ có sự chuyển động hỗn độn không ngừng. Các phân tử, n.tử sẽ chuyển động càng nhanh dưới nhiệt độ cao.

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )