Điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp ở đới nóng và đới ôn hòa ?

Question

Điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp ở đới nóng và đới ôn hòa ?

in progress 0
Athena 4 tháng 2021-08-16T04:51:48+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:53:20+00:00

  Thuận lợi ở đới nóng:

  + Nhiệt độ trung bình năm cao trên 20°C và nắng quanh năm làm cho cây trồng, vật nuôi phát triển quanh năm.

  Thuận lợi ở đới ôn hòa:

  + Nhiệt ẩm dồi dào tạo điều kiện cho sinh vật sinh trưởng thuận lợi, thực hiện được các biện pháp tăng vụ, gối vụ, xen canh, thâm canh.

  + Sự phân mùa khí hậu làm cho sản phẩm nông nghiệp đa dạng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )