Định dạng là gì? Tại sao lại cần bảo vệ thông tin máy tính?

Question

Định dạng là gì? Tại sao lại cần bảo vệ thông tin máy tính?

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-08-09T15:19:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:21:13+00:00

  *Định dạng là thay đổi kiểu dáng , cách bố trí của các thành phần trong văn bản để có văn bản đẹp, dễ đọc , dễ ghi nhớ.
  *Cần bảo vệ máy tính vì:
  – Thông tin được tạo ra và lưu trữ trong máy tính ngày càng nhiều, chúng rất quan trọng hoặc được sử dụng thường xuyên;
  – Nhiều rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng máy tính;
  – Sự mất an toàn thông tin ở quy mô lớn hoặc ở tầm quốc gia có thể đưa tới những hậu quả vô cùng to lớn.

  0
  2021-08-09T15:21:33+00:00

  – Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con chữ, số, kí hiệu), các đoạn văn bản và các đối tượng khác trên trang.

  Trong máy tính có những thông tin rất quan trọng. Trong quá trình sử dụng có thể có những rủi ro làm mất thông tin trong máy tính. Sự mất an toàn thông tin ở quy mô lớn hoặc ở tầm quốc gia có thể đưa đến những hậu quả vô cùng to lớn.

  # hok tốt #

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )