Động cơ của một ô tô thực hiện lực kéo không đổi F = 4 000N. Biết ô tô chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Trong 5 phút, công của lực kéo của động cơ

Question

Động cơ của một ô tô thực hiện lực kéo không đổi F = 4 000N. Biết ô tô chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Trong 5 phút, công của lực kéo của động cơ là bao nhiêu.

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-07-30T03:47:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:48:31+00:00

  Đáp án:

            $A = 12000000J$

  Giải thích các bước giải:

   $F = 4000N$ 

  $v = 36km/h = 10m/s$ 

  $t = 5 ‘ = 300s$ 

  Quãng đường ô tô đi được trong 5 phút: 

       $s = v.t = 10.300 = 3000 (m)$ 

  Công của lực kéo động cơ ô tô là: 

      $A = F.s = 4000.3000 = 12 000 000 (J)$

  0
  2021-07-30T03:49:04+00:00

  Đáp án:

   $A$ $=$ $12000000J$

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  $F$ $=$ $4000N$

  $v$ $=$ $36km/h$ $=$ $10m/s$

  $t$ $=$ $5$ phút $=$ $5.60$ $=$ $300s$

  Công của lực kéo động cơ:

  $A$ $=$ $F.s$ $=$ $F.v.t$ $=$ $4000.10.300$ $=$ $12000000J$

  No copy

   $@$ $woory$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )