Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây: * A. Tác dụng sinh lý. B. Tác dụng phát ra âm thanh. C. Tác dụng hóa học. D. Tác dụng phát sáng

Question

Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây: *
A. Tác dụng sinh lý.
B. Tác dụng phát ra âm thanh.
C. Tác dụng hóa học.
D. Tác dụng phát sáng

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-10-04T07:05:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T07:07:28+00:00

  Đáp án: B

   

  Giải thích các bước giải:

  Dòng điện không có tác dụng phát ra âm thanh.

  0
  2021-10-04T07:07:38+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )