Dòng không đổi I =4 , 8A chạy qua dây kim loại tiết diện thẳng S = 1cm2 . Tính : a . Số e qua tiết diện thẳng trong 1s . b . Vận tốc trung bình trong

Question

Dòng không đổi I =4 , 8A chạy qua dây kim loại tiết diện thẳng S = 1cm2 . Tính : a . Số e qua tiết diện thẳng trong 1s . b . Vận tốc trung bình trong chuyển động định hướng của e , biết n = 3 . 10*28 ( hạt / m³ )

in progress 0
aikhanh 7 ngày 2021-12-03T22:38:28+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-03T22:39:53+00:00

    Đáp án: a/ n= 3*19^19 (hạt) b/ v=10^(-5) (m/s)

    Giải thích các bước giải: a/ Có I=n*e => n=I/e = 4,8/1,6*10^(-19) = 3*19^19 (hạt) b/ Có I=n*e*v*S => v=I/(n*e*S) = 4,8/(1,6*10^(-19) * 3*10^28 * 10^(-4)) = 10^(-5) (m/s)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )