Dựa vào anh 29.một và kiến thức đã học trình bày sự phân bố dân cư ở châu Phi tại sao dân cư châu Phi 00 đồng đều

Question

Dựa vào anh 29.một và kiến thức đã học trình bày sự phân bố dân cư ở châu Phi tại sao dân cư châu Phi 00 đồng đều

in progress 0
Reese 4 tháng 2021-08-16T04:36:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:37:30+00:00

  – Dân cư châu Phi phân bố không đều là do:

  • Hoang mạc hầu như không có người. Dân cư thường tập trung trong các ốc đảo, các đô thị có quy mô nhỏ và các đô thị này rất thưa thớt.

  – Sự phân bố dân cư ở châu Phi:

  dua-vao-anh-29-mot-va-kien-thuc-da-hoc-trinh-bay-su-phan-bo-dan-cu-o-chau-phi-tai-sao-dan-cu-cha

  0
  2021-08-16T04:38:01+00:00

  @Moon

  #BROTHERS

  Mong bạn cho mk ctlhn và 5sao + cảm ơn cho nhóm

  – Sự phân bố dân cư ở châu Phi: không đều

        + dưới 2 người/km2: hoang mạc Xa-ha-ra, hoang mạc Na-mip và hoang mạc Ca-la-ha-ri.

        + Từ 2 đến 20 người/km2: miền núi At-lat, đại bộ phận lãnh thổ châu Phi.

        + Từ 21 đến 50 người/km2: ven vịnh Ghi-nê, lưư vực sông Ni-giê, quanh hồ Vích-to-ri-a.

        + Trên 50 người/km2: vùng ven sông Nin.

  – Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố dân cư không đều:

        + Hoang mạc hầu như không có người. Dân cư thường tập trung trong các ốc đảo, các đô thị có quy mô nhỏ và các đô thị này rất thưa thớt.

        + Môi trường nhiệt đới có mật độ dân cư trung bình, có nhiều thành phố từ 1 đến 5 triệu dân.

        + Môi trường xích đạo ẩm có mật độ dân cư khá cao, có những thành phố trên 5 triệu dân.

        + Riêng vùng ven sông Nin có mật độ dân cư cao nhất, vì ở đây có châu thổ phì nhiêu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )