Dựa vào atlat địa lí Việt Nam giải thích vì sao chế độ nước sông hồng lại thất thường?

Question

Dựa vào atlat địa lí Việt Nam giải thích vì sao chế độ nước sông hồng lại thất thường?

in progress 0
Peyton 4 tháng 2021-07-28T16:34:00+00:00 2 Answers 275 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:35:42+00:00

  + Mùa lũ từ tháng VI đến tháng X, lưu lượng mùa lũ gấp 4 lần mùa cạn.

  + Lũ lên nhanh và đột ngột, rút chậm. Chế độ nước thất thường, phức tạp

  – Nguyên nhân do địa hình lòng sống dốc, nguồn cung cấp nước nhiều do lượng mưa lớn. Hình dạng sông là hình nan quạt nên lũ lên rất nhanh do phụ lưu nhiều nhưng lượng chi lưu ít, chỉ có 1 cửa sông chính đổ ra biển nên thoát nước chậm.

  0
  2021-07-28T16:35:58+00:00

  – Chiều dài và diện tích lưu vực nhỏ hơn.

  – Tổng lượng dòng chảy của sông Hồng chiếm 24% tổng lượng nước. Trong đó sông Đà chiếm 40%, sông Lô chiếm 24%- sông có hình dạng nan quạt, khi lũ xảy ra có sự phối hợp của các dòng chính và các phụ lưu gây lũ lớn.

  – Hình thái lưu vực sông dốc nhiều ở thượng nguồn, hạ nguồn dốc ít, lũ lên nhanh và xuống chậm. Mặt khác rừng đầu nguồn bị chặt phá mạnh hạn chế khả năng giữ nước trong mùa lũ.

  – khi đổ ra biển chỉ qua 3 cửa nên khả năng thoát lũ chậm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )