dựa vào bảng 6.1 (trang 54) chứng minh rằng nền kinh tế của các nước Đông Nam Á khá nhanh nhưng chưa vững chắc ? giúp vs ạ

Question

dựa vào bảng 6.1 (trang 54) chứng minh rằng nền kinh tế của các nước Đông Nam Á khá nhanh nhưng chưa vững chắc ?
giúp vs ạ

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-08-07T18:22:40+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-07T18:23:44+00:00

    Các nước đang tiến hành công nghiệp hóa do có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp ngày càng đóng góp nhiều hơn vào GDP của từng quốc gia. Kinh tế phát triển chưa vững chắc vì dễ bị ảnh hưởng từ các tác động bên ngoài, môi trường chưa được chú ý bảo vệ trong quá trình phát triển kinh tế đất nước,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )