dựa vào đề bài và nêu ra các câu hỏi có liên quan trong đề đó(3-> 5 câu) write a passage about a sport/a game you like nếu như ko hiểu thì bạn cứ hỏi

Question

dựa vào đề bài và nêu ra các câu hỏi có liên quan trong đề đó(3-> 5 câu)
write a passage about a sport/a game you like
nếu như ko hiểu thì bạn cứ hỏi vào phần hỏi chi tiết
vote 5*
cho ctlhn

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-23T03:09:51+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:11:38+00:00

  Về SPORT

  1.What is your favourite sport?

  2.How often do you play sports?

  3.Do you think sports are good for people? And why or why not?

  4.Who you share your favourite sport with?

  5.Do you think sports improve our health?

  Về GAME

  1.Do you often play games?

  2.What is your favourite game?

  3.Do you think game is good for students?

  4.Who do you often play games with?

  => CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Xin ctlhn và 5 sao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )